Sơn Kova nội thất
-30%
455.000  319.000 
-30%
2.105.000  1.474.000 
-30%
268.000  188.000 
-30%
1.133.000  793.000 
-30%
303.000  212.000 
-30%
1.366.000  956.000 
-30%
846.000  592.000 
-30%
3.990.000  2.793.000 
-30%
621.000  435.000 
-30%
2.955.000  2.069.000 
Sơn Kova ngoại thất
-30%
-30%
4.265.000  2.985.500 
-30%
392.000  274.000 
-30%
1.777.000  1.244.000 
-30%
605.000  424.000 
-30%
2.785.000  1.950.000 
-30%
1.145.000  802.000 
-30%
5.435.000  3.805.000 
Sơn Kova lót và bột bả
-30%
442.000  310.000 
-30%
2.025.000  1.418.000 
-30%
728.000  510.000 
-30%
3.328.000  2.330.000 
-30%
498.000  349.000 
-30%
626.000  438.000 
-30%
555.000  389.000 
-30%
2.105.000  1.474.000 
Sơn Kova chống thấm
-26%
745.000  550.000 
-30%
3.695.000  2.587.000 
-22%
232.000  180.000 
-30%
700.000  490.000 
-30%
3.345.000  2.342.000 
-30%
496.000  348.000 
-30%
2.195.000  1.537.000 
Sơn Kova màu pha sẵn
-30%
256.000  179.000 
-30%
1.118.000  783.000 
-30%
355.000  249.000 
-30%
1.640.000  1.148.000 
-30%
462.000  324.000 
-30%
2.140.000  1.498.000 
Sơn Kova đặc biệt
-30%
1.338.000  937.000 
-30%
6.415.000  4.491.000 
-30%
992.000  695.000 
-30%
4.745.000  3.322.000 
-30%
1.898.000  1.329.000 
-30%
9.299.000  6.509.000 
-20%
660.000  530.000 
Các bước mua sơn kova
hệ thống cửa hàng của hat việt nam

SƠN DULUX – HAT VIỆT NAM

Website: https://sonduluxvn.com

SƠN JOTUN – HAT VIỆT NAM

Website: https://sonjotunvn.com

SƠN KOVA – HAT VIỆT NAM

Website: https://sonkovavn.com

SIKA CHỐNG THẤM – HAT VIỆT NAM

Website: https://chongthamsikavn.com