Sơn Kova nội thất
-30%
495.000  346.500 
-30%
2.295.000  1.606.500 
-30%
292.000  205.000 
-30%
1.235.000  865.000 
-30%
330.000  231.000 
-30%
1.489.000  1.042.000 
-30%
948.000  664.000 
-30%
4.468.000  3.128.000 
-30%
726.000  510.000 
-30%
3.458.000  2.420.000 
Sơn Kova ngoại thất
-30%
-30%
4.648.000  3.253.000 
-30%
428.000  300.000 
-30%
1.936.000  1.355.000 
-30%
659.000  461.000 
-30%
3.035.000  2.124.500 
-30%
1.248.000  874.000 
-30%
5.925.000  4.147.500 
Sơn Kova lót và bột bả
-30%
480.000  336.000 
-30%
2.208.000  1.550.000 
-30%
795.000  556.500 
-30%
3.628.000  2.540.000 
-30%
608.000  426.000 
-30%
765.000  536.000 
-30%
605.000  424.000 
-30%
2.295.000  1.606.000 
Sơn Kova chống thấm
-29%
840.000  600.000 
-30%
3.955.000  2.768.500 
-19%
248.000  200.000 
-30%
785.000  550.000 
-30%
3.745.000  2.621.000 
-30%
555.000  388.500 
-30%
2.459.000  1.721.000 
Sơn Kova màu pha sẵn
-30%
279.000  195.000 
-30%
1.219.000  853.000 
-30%
386.000  270.000 
-30%
1.788.000  1.251.000 
-30%
505.000  353.500 
-30%
2.332.000  1.632.000 
Sơn Kova đặc biệt
-32%
1.360.000  925.000 
-30%
1.459.000  1.021.000 
-30%
6.990.000  4.893.000 
-30%
1.080.000  756.000 
-30%
5.175.000  3.622.000 
-30%
6.589.000  4.612.000 
-18%
668.000  550.000 
Các bước mua sơn kova
hệ thống cửa hàng của hat việt nam

SƠN DULUX – HAT VIỆT NAM

Website: https://sonduluxvn.com

SƠN JOTUN – HAT VIỆT NAM

Website: https://sonjotunvn.com

SƠN KOVA – HAT VIỆT NAM

Website: https://sonkovavn.com

SIKA CHỐNG THẤM – HAT VIỆT NAM

Website: https://chongthamsikavn.com