Sơn Kova nội thất
-30%
420.000  294.000 
-30%
1.948.000  1.363.000 
-30%
248.000  174.000 
-30%
1.048.000  734.000 
-30%
281.000  197.000 
-30%
1.265.000  885.000 
-30%
783.000  548.000 
-30%
3.695.000  2.586.000 
-30%
575.000  402.000 
-30%
2.735.000  1.914.000 
Sơn Kova ngoại thất
-30%
-30%
3.945.000  2.761.500 
-30%
363.000  254.000 
-30%
1.645.000  1.151.000 
-30%
559.000  391.000 
-30%
2.578.000  1.804.000 
-30%
1.055.000  738.000 
-30%
5.029.000  3.520.300 
Sơn Kova lót và bột bả
-30%
409.000  286.000 
-30%
1.875.000  1.312.500 
-30%
670.000  469.000 
-30%
3.081.000  2.156.000 
-30%
460.000  322.000 
-30%
578.000  404.000 
-30%
512.000  358.000 
-30%
1.948.000  1.363.000 
Sơn Kova chống thấm
-24%
725.000  550.000 
-30%
3.422.000  2.395.000 
-16%
215.000  180.000 
-30%
647.000  453.000 
-30%
3.095.000  2.166.000 
-30%
458.000  320.000 
-30%
2.032.000  1.422.000 
Sơn Kova màu pha sẵn
-30%
237.000  166.000 
-30%
1.035.000  724.500 
-30%
329.000  230.000 
-30%
1.520.000  1.064.000 
-30%
428.000  300.000 
-30%
1.983.000  1.388.000 
Sơn Kova đặc biệt
-30%
918.000  642.000 
-30%
4.394.000  3.076.000 
-30%
1.756.000  1.229.000 
-30%
8.610.000  6.027.000 
-21%
470.000  370.000 
hệ thống cửa hàng của hat việt nam

SƠN DULUX – HAT VIỆT NAM

Website: https://sonduluxvn.com

SƠN JOTUN – HAT VIỆT NAM

Website: https://sonjotunvn.com

SƠN KOVA – HAT VIỆT NAM

Website: https://sonkovavn.com

SIKA CHỐNG THẤM – HAT VIỆT NAM

Website: https://chongthamsikavn.com