Sơn Kova nội thất
-28%
400.000  288.000 
-28%
1.856.000  1.336.000 
-28%
236.000  170.000 
-28%
999.000  720.000 
-28%
268.000  193.000 
-28%
1.205.000  868.000 
-28%
745.000  536.000 
-28%
3.518.000  2.533.000 
-28%
548.000  395.000 
-28%
2.605.000  1.876.000 
Sơn Kova ngoại thất
-28%
-28%
3.758.000  2.706.000 
-28%
345.000  248.000 
-28%
1.565.000  1.127.000 
-28%
532.000  383.000 
-28%
2.455.000  1.768.000 
-28%
1.005.000  724.000 
-28%
4.790.000  3.449.000 
Sơn Kova lót và bột bả
-28%
389.000  280.000 
-28%
1.786.000  1.286.000 
-28%
638.000  460.000 
-28%
2.935.000  2.113.000 
-28%
438.000  315.000 
-28%
550.000  396.000 
-28%
488.000  351.000 
-28%
1.856.000  1.336.000 
Sơn Kova chống thấm
-28%
690.000  497.000 
-28%
3.259.000  2.346.000 
-28%
205.000  148.000 
-28%
616.000  444.000 
-28%
2.948.000  2.123.000 
-28%
436.000  314.000 
-28%
1.935.000  1.393.000 
Sơn Kova màu pha sẵn
-28%
226.000  163.000 
-28%
985.000  709.000 
-28%
313.000  225.000 
-28%
1.448.000  1.043.000 
-28%
408.000  294.000 
-28%
1.889.000  1.360.000 
Sơn Kova đặc biệt
-28%
874.000  629.000 
-28%
4.185.000  3.013.000 
-28%
1.673.000  1.205.000 
-28%
8.200.000  5.904.000 
-28%
470.000  338.000 
hệ thống cửa hàng của hat việt nam

SƠN DULUX – HAT VIỆT NAM

Website: https://sonduluxvn.com

SƠN JOTUN – HAT VIỆT NAM

Website: https://sonjotunvn.com

SƠN KOVA – HAT VIỆT NAM

Website: https://sonkovavn.com

SIKA CHỐNG THẤM – HAT VIỆT NAM

Website: https://chongthamsikavn.com