Sơn men bóng phủ sàn trong nhà chịu mài mòn KN5T – Gold- 20kg

6.918.000  4.842.000 

  • KL5T-GOLD:Là loại sơn 2 thành phần trên cơ sở chất tạo màng Epoxy biến tính Alkysiloxane, hiện đại, hệ nước

• Liên hệ 0357.736.936  để nhận được giá tốt nhất!

Sơn men bóng phủ sàn trong nhà chịu mài mòn KN5T – Gold- 20kg

6.918.000  4.842.000